GROEPEN

De leeftijdsgroep 8-12 jaar
We starten met een brede basis van Afro, Urban en Modern. Voor deze doelgroep voegen we als basisstijl Street toe. Er is aandacht voor algemene danstechniek als basis voor de verschillende stijlen. De kids hoeven dus nog niet te kiezen voor een stijl en krijgen in de College, evenals nu, meer diepgang aanvullend op de reguliere en de gevorderde lessen van Touchée. Ze krijgen les van verschillende docenten (vanwege de verschillende stijlen) en professionele choreografen.

De leeftijdsgroep van 12-15 jaar
We gaan zich in de College specialiseren in één (of desgewenst meer) stijlen: Afro, Urban of Modern. Ook in deze groep wordt veel aandacht besteed aan algemene danstechniek. Deze technieklessen, die zo’n 30% van de tijd beslaan, zijn voor de verschillende stijlen hetzelfde, en zullen binnen de eigen stijl worden toegepast.
Hetzelfde geldt voor de leeftijdsgroep 16plus. Deze leeftijdsgroep kan, naast de wens zichzelf te ontwikkelen als doel op zich, ook gericht zijn op voorbereiding voor een dansopleiding, of dans als professie.

TDC COLLEGE bestaat uit de stijlen;

- All Styles - FUNdamental Kids - o.l.v. Shanity Alvares
Afro - World Of Afro - o.l.v. Precious Alvares
Urban - Urban Fabric - o.l.v. Sigourney Alvares
Modern - Modern Lifestyle - o.l.v. Afra Ernst

  • Alle groepen hebben een focus op choreografie, techniek, performance, muzikaliteit, persoonlijke ontwikkeling (zelfvertrouwen, samenwerken, doorzettingsvermogen). Alle groepen gaan flink de diepte in, ondersteund en aangemoedigd door professionals van binnen en buiten Touchée.

  • Er wordt een curriculum opgesteld dat inzicht geeft in het hele jaar en de samenhang daarin.

  • Het jaar wordt afgesloten met een presentatie van de volledige College..

  • Waar mogelijk en waar we kansen zien zullen we de College inzetten voor optredens (producties). Het aantal podiummomenten kunnen we niet op voorhand garanderen.

  • De College-leden krijgen het nadrukkelijke advies om een gevorderde les* te gaan volgen. Het Touchée-aanbod is hier in het nieuwe seizoen op afgestemd.

College Clip.jpg

ORGANISATIE COLLEGE

Iedere stijl binnen de College heeft een Artistiek Leider die expert is in de desbetreffende stijl. Deze persoon is tevens de mentor van de deelnemers en voert met hen minimaal 3x per jaar een individueel gesprek over de groei en ontwikkeling van de danser. Aan het begin van het Collegejaar maakt de Artistiek Leider een selectie van diverse docenten die binnen deze stijl gespecialiseerd zijn.

Artistiek Coördinator
Daarnaast is er een Artistiek Coördinator die de organisatie van de gehele College op zich neemt, de verschillende onderdelen op elkaar afstemt om zo de verbinding tussen de verschillende stijlen te waarborgen. Deze coördinator is onder andere verantwoordelijk voor het Collegerooster en de lesbezetting, en medeverantwoordelijk voor inhoud van het curriculum, kwaliteitsbewaking hiervan en het ondersteunen van de Artistiek Leiders.