STAP 1

PERSOONSGEGEVENS

Vul alle persoonsgegevens van uw kind in.

Klik op “Volgende”

STAP 2

PERSOONSGEGEVENS

Vink aan of u onze nieuwsbrief wilt ontvangen en geef in het betreffende vakje aan waar u ons heeft gevonden.

Klik op “Volgende”

STAP 3

KIES EEN ABONNEMENT

  • Kies bij “categorie 1” voor Young 2018-2019

  • Kies bij “categorie 2” voor de gewenste lessoort

  • Kies bij “abonnementsvorm” de gewenste les (Let hierbij op leeftijd, dag en tijd!)

Klik op “Volgende”

STAP 4

SAMENVATTING

Je wordt nu gevraagd akkoord te geven voor de algemene voorwaarden. Let op: m.u.v. de proefperiode van 2 maanden is het abonnement niet tussentijds opzegbaar. Het abonnement loopt t/m 31 augustus 2019.
Vink “Akkoord” aan

Klik op “Volgende”

STAP 5

BETAAL

Vink het vakje “Automatische incasso” aan

  • Vul “naam rekeninghouder” in

  • Vul “IBAN” in

  • Plaats “Handtekening” in betreffende vak

Klik op “Volgende”

Na deze stappen krijgt u de bevestiging dat het abonnement succesvol is afgesloten.